PhDr. Anna Jónásová: Ženy rodu Esterházyovcov

18.10.2023 10:00

Ženy rodu Esterházyovcov_.pdf (383380)

Dobrý deň,

 

PhDr. Anna Jónásová je bibliografkou, historičkou a spisovateľkou. Takmer 30 rokov pracovala v knižnici v Galante. Zároveň je autorkou monografie Ženy rodu Esterházyovcov, v ktorej prináša zaujímavú genealogicko-historickú sondu do ženskej časti rodu Esterházyovcov, ktorý je predikátom „de Galanta“ viac ako štyri storočia spätý s týmto mestom. 

V stredu 18. októbra príde osobne do čitárne porozprávať záujemcom a záujemkyniam o ženách v tomto šľachtickom rode. V publikácii nájdeme 311 personálnych hesiel manželiek a dcér, ako aj zaujímavé informácie o ich postavení v rodine. Na prednáške predstaví ich hospodárske, literárne, hudobné a náboženské aktivity, účinkovanie v role dvorných dám či rehoľných sestier a veríme, že prinesie aj v mnohých prípadoch nové, doteraz nezverejnené informácie. 

 

18. október o 10.00 - čitáreň

 

Srdečne vás pozývame.

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/

 

 

logo_kniznica_emailKnižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1

918 20  Trnava

Tel.: 033 5511782

                              https://www.kniznicatrnava.sk