Peter Bonzo Radványi: Bodka za... v Knižnici Juraja Fándlyho 10.7. 2024 o 18:00

04.07.2024 12:36

FH_Záh(r)adné slávnosti_Radványi.pdf (791852) - pozvánka na stiahnutie

Dobrý deň,

 

v stredu 10. júla vás pozývame na podvečerné stretnutie prívržencov Fóra humoristov v záhrade knižnice spojené s hudbou. Jeho významný člen - Peter Bonzo Radványi bude prezentovať knihu Bodka za... spojenú s odhalením utajených skutočností. O aké presne ide sa môžeme iba domnievať.  Kniha je zatiaľ zahalená rúškom tajomstva. Prezradíme vám len, čo napísal v doslove Pavol Tomašovič:  "Jednou z ciest je nadhľad a humor. K tomu odkazuje i táto románová bodka Petra Radványiho. Nie je to bodka za jeho slovami, za piesňami, ani za životom. Ten, kto chápe bodku tak, ako ju Peter podáva v tomto nezvyčajnom formáte, rozumie, že je to opätovne (a už koľkokrát) podaná ruka, pozvanie do sveta, ktorý nedelí ľudí na dobrých a zlých, pozvanie do sveta harmónie, do sveta, kde netreba veľa slov, do sveta dôležitosti odstupu nad naliehavosťou, do sveta premýšľania a prežívania."

Prijmite teda pozvanie na letné záhadno-záhradné slávnosti priateľov literatúry, hudby a dobrej nálady. V programe vystúpi tiež Jozef Šelestiak, Eva Jarábková a moderátor Pavol Tomašovič.

 

10. júl o 18.00 - knižničná záhrada

 

 

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/