Pavol Tomašovič: Mosty ponad čas. Hudobno-literárny večer 25. 5. 2016 o 18:00 v západnom krídele radnice

25.05.2016 18:00

 

Kniha prináša nielen podnetné čítanie, ale vytvára aj pomyselný oblúk, ktorý autor naznačuje prostredníctvom troch literárnych pozorovateľov sveta - Roberta Musila, Franza Kafku a Milana Kunderu. Výnimočných jedincov, ktorých texty ho  viedli, ako autor sám uvádza, rozpadajúcim sa jednotným svetom na prelome storočí, osamelosťou človeka v modernej dobe a  dodnes aktuálnou diagnózou stavu spoločnosti. Ide o  myšlienkové premostenie, ktoré pomáha odkrývať dôvody dnešnej  krízy i celkovej spoločenskej situácie.

Štefan Kuzma: "Kniha Mosty ponad čas je  útla, ale obsahom nesmierne bohatá: filozofiou skúsenosti, súvislosťami poznania, presahmi kultúry, umenia, literatúry...."