Pavol Pius: zbierka básní POD A NAD 13.12.2023 v záhradnej čitárni v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave o 17:00

13.12.2023 17:00

Splývanie s časom_Pius (1).pdf (2022382)

Dobrý deň,

 

básnik Pavol Stanislav, vlastným menom Pavol Pius, nie je v našej knižnici neznámy. V roku 2017 predstavil Trnavčanom svoju zbierku básní POD A NAD. Keďže odvtedy uplynulo už veľa času, pozvali sme v rámci cyklu Poézia slova a života rodáka z Nemčinian, žijúceho už vyše 45 rokov v Senici, na podvečerné poetické rozprávanie. Dôvodom na stretnutie nebola však iba nová zbierka poézie pod názvom Splynutie s časom, ale aj básnikovo významné životné jubileum – 80 rokov.

Recenzenti o ňom píšu, že je poeta natus, teda – rodený básnik, že píše ľudsky príťažlivú poéziu a že je svojráznou osobnosťou. Čo-to o ňom prezrádza aj jeho meno a priezvisko. Krstné meno Pavol - z latinského paulus (skromný), aj priezvisko Pius (z latinského pobožný, vrúcny, otvorený). Príďte sa presvedčiť. Besedou bude sprevádzať Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma, hudobným hosťom bude Duo Live Guitars.

 

13. december o 17.00 - záhradná čitáreň

 

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/

 

 

logo_kniznica_emailKnižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1

918 20  Trnava

Tel.: 033 5511782

                              https://www.kniznicatrnava.sk