Panteón malého Ríma - Jozef Haľko: Arcibiskupov zápas - doba a súvislosti rokov 1950 -1989. V aule Pazmaneum TU, 22.11. o 17:00

22.11.2017 17:00

panteón pt 2017.pdf (426311)

Srdečne Vás pozývame na Panteon Malého Ríma

pri príležitosti spomienky 30. výročia od úmrtia arcibiskupa Júliusa Gábriša

 22.11. 2017 o 17.00 h , Aula Pazmaneum, Trnavskej univerzity

Panteón malého Ríma

Arcibiskupov zápas – doba a súvislosti rokov 1950 – 1989

Spomienka na arcibiskupa Júliusa Gábriša prostredníctvom rozhovoru s biskupom prof. ThDr. Jozefom Haľkom, PhD, autorom knihy Arcibiskupov zápas a Mgr. Pavol Jakubčin, PhD.z katedry histórie Trnavskej univerzity

(pripravili Klub priateľov Trnavy, Univerzitná knižnica TÚ, Odbočka Spolku slovenských spisovateľov, Mesto Trnava a Trnavská univerzita)

KPT

 


 
 
Oblasť príloh