Oznam o zrušení kultúrnych podujatí

10.03.2020 12:08

OZNAM

V rámci opatrení na eliminovanie šírenia koronavírusu sú v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave zrušené všetky hromadné kultúrne podujatia zatiaľ do konca týždňa.

Z tohto dôvodu sa  ruší aj verejná diskusia plánovaná na 12. 3. 2020 v refektári františkánskeho kláštora.

Bežný chod a fungovanie knižnice pre individuálnych návštevníkov zostáva zachovaný.

 

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/