Ondrej Lietavec: William Schiffer. Monografia zberateľských medailí. 18.4. o 17:00 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

18.04.2024 17:00

Dobrý deň, vážení priatelia,

 

koncom predošlého roka vyšla reprezentačná publikácia William Schiffer. Monografia zberateľských medailí. Jej autorom je Ondrej Lietavec, numizmatik a zberateľ, člen Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV- pobočky v Trnave, pod ktorej hlavičkou knihy vyšla. Ide o katalóg realizovaných razieb podľa návrhov Williama Schiffera, významného sochára a medailéra.

Autor monografie vytvoril bohato graficky aj obsahovo spracovanú knihu a zároveň prehľadný katalóg Schifferových razieb zrealizovaných v Paríži, v kremnickej mincovni i v niektorých iných mincovniach.

Stretnutie s autorom publikácie moderuje Simona Jurčová, o hudbu sa postará Peter Bonzo Radványi. Vystúpi i spevokol Bradlan.

 

18. apríl o 17.00 - záhradná čitáreň

 

Tešíme sa na stretnutie.

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/