Odchody a návraty. Trnavská poetika s Miroslavom Bielikom, Miroslavom Demákom 13.6.2019 o 17:00 v Knižnici Juraja Fándlyho

13.06.2019 17:00

Milí priatelia knižnice,

dovoľujeme si Vás pozvať na ďalšie stretnutie priaznivcov poézie, ktoré sa bude konať dňa 13. 6. 2019 o 17.00 hod. v záhrade Knižnice JF v Trnave. V prípade nepriazne počasia sa podujatie presunie do čitárne.

Pozvanie prijali hostia: Miroslav Demák a Miroslav Bielik. Svojím spevom nás poteší žiačka ZUŠ M. Schneidra-Trnavského Maruška Valentová.

Moderujú: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma.

 

Tešíme sa na stretnutie,

 

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Poverená riadením

Rázusova 1

918 20  Trnava