Od slov k myšlienke s Máriom Buchelom 19.4.2018 v Knižnici Juraja Fándlyho o 17:00

19.04.2018 17:00

 

Vážení priatelia,

pozývame Vás na pokračovanie workshopu Od slov k myšlienkam – Ako s ľahkosťou čítať knihy - s učiteľom, textárom a spisovateľom Máriom Buchelom.

Tešíme sa na stretnutie 19. apríla 2018 v čitárni Knižnice JF v Trnave o 17.00 hod.

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

ved. útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782, 0911098664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/