Od 25.11.2021 bude Knižnica Juraja Fándlyho zatvorená do odvolania.

26.11.2021 00:00

Vážení priatelia,

 

na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 263/2021,

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok je

KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO

od 25. novembra do odvolania

ZATVORENÁ.

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/