Objavy na Čachtickom hrade s Milanom Zachom Kučerom 26. 9. 2019 o 17.00 hod. v Knižnici JF v Trnave.

26.09.2019 17:00

Srdečne vás pozývame dňa 26. 9. 2019 o 17.00 hod. do čitárne Knižnice JF v Trnave.

Hosť, český spisovateľ literatúry faktu, Milan Zacha Kučera nám porozpráva o objavoch na Čachtickom hrade.

 

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/