O knihe pri káve. 25. 4. 2022 o 17:00 v čitárni KJF

25.04.2022 17:00

o knihe pri káve.pdf (963035)

Vážení priatelia,

srdečne vás pozývame v pondelok 25. apríla o 17.00 do knižničnej čitárne, kde si pri kávičke môžeme podebatovať o prečítaných knihách.

 

Tešíme sa na vás.

S úctou,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/