Nová stránka o literárnom umení

04.04.2020 19:43

www.literarneumenie.sk

Združenie vytvára priaznivé podmienky pre osvetovú činnosť. Podporuje povedomie o pôvodnej slovenskej literatúre a iných umeniach. Rozvíja duchovné hodnoty medzi sebou a tvorivé aktivity mládeže aj  širokej verejnosti.