Nočné verše promenád. XV. ročník, Trnavská promenáda - Bernolákov sad 20.7. 2019 o 21.00, Trnava

20.07.2019 21:00

T R N A V S K É          K U L T Ú R N E            L E T O

LITERÁRNY KLUB B E R N O L Á K

Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave

MESTO T R N A V A

pozýva na

NOČNÉ  VERŠE  PROMENÁD

Jubilejný XV. ročník

sobota 20. júla 2019 od 21.oo hodiny

TRNAVSKÁ PROMENÁDA-BERNOLÁKOV SAD

V prípade nepriaznivého počasia

ZÁPADNÉ KRÍDLO TRNAVSKEJ RADNICE

V programe vystúpia a domácich a zahraničných autorov a víťazov celoslovenskej literárnej súťaže budú interpretovať

Vladimír Jedľovský,  Anamária Kočanová,  Margaréta Partelová, Mária Klára Bartakovičová, Titus Holič a hudba Beáta Kuracinová - Vargová

Scenár a moderovanie Adriena Horváthová

záver

VOĽNÉ PÓDIUM VERŠOV VO VAŠOM PODANÍ

Príďte, tešíme sa na Vás!