Noc literatúry v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave 16. 5. 2018 o 17:00

16.05.2018 17:00

Vážení priatelia,

dovoľujeme si vás upozorniť na zmenu čítacieho miesta počas Noci literatúry, ktorá sa týka čítania o 18.00 hod. v múzeu.

Kvôli nepriaznivému počasiu sa bude čítať v hlavnej budove Západoslovenského múzea na Múzejnom nám. 3, v koncertnej sále.

 

Aj u nás v knižnici sa čítanie presúva zo záhrady do čitárne.

Dúfam, že nám zachováte vašu priazeň.

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

ved. útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782, 0911 098664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/

 

 

 

Vážení milovníci literatúry,

srdečne vás pozývame na Noc literatúry 2018 – čítanie textov európskych autorov, ktorá sa koná dňa 16. mája 2018.

Začiatok čítania je o 17.00 hod. v záhrade Knižnice JF v Trnave.

Tešíme sa,

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

ved. útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782, 0911098664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/

 

TS_NOC_LIT_18.rtf (4182587) - tlačová správa na stiahnutie