Nezlomný Janko v básňach Jožka Tomášika. Johnyfest - Jankove Dubovce na počesť Janka Havlíka 1.9. 2017 Dubovce

01.09.2017 13:15

Johnyfest - pozvánka (1).docx (134732) 

Obec DUBOVCE &  ZDRUŽENIE MARIÁNSKEJ MLÁDEŽE srdečne pozývajú všetkých občanov bez rozdielu veku na Johnyfest alebo Jankove Dubovce 1.-2.9.2017 v duchu hesla „NEZLOMNÝ/Í“ Piatok 01.09.2017

Progarm podujatia:

10:00 Registrácia

11:00 Otvárací ceremoniál

Prednáška: P. Pavol Noga - Kto si Slovan? Nezlomní...

12:00 Obed

13:15 Nezlomný Janko v básňach Jožka Tomášika

13:35 Práca v skupinkách /Nezlomní Slovania

14.30 Aktivity pre všetkých:

remeselné dielne (pletenie košíkov, výroba svietnikov, aranžovanie...);

kurz hlaholiky – v tomto jazyku prepísať niektorú zo statí sv. Písma;

behačky alias Sparťan rice/Nezlomní - náročné terénne trasy

17.00 Svätá omša

18:30 Večera

19.30 Sviečkový sprievod na cintorín + modlitba sv. ruženca so zamysleniami o živote

Janka Havlíka

20.00 Vatra, opekačka, spev s doprovodom gitár

 

23.00 Adorácia