Neboli sme stále anjeli - Stanislav Jarábek, Valér Švec, Ladilsav Szalay v Knižnici Juraja Fándlyho 13. 10. 2016 o 17:00

13.10.2016 17:00