Naposledy neplačem. Prezentácia knihy Zdenky Švabenskej Wenzlovej 21.11.2019 o 17:00 v Knižnici Juraja Fándlyho.

21.11.2019 17:00

naposledy plačem.pdf (254446)

Dobrý deň vážení priatelia,

Pozývame Vás na prezentáciu novej knihy spisovateľky Zdenky Švábekovej Wenzlovej, ktorá sa uskutoční 21. 11. 2019 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice JF v Trnave.

Hudobným hosťom bude Allan Mikušek. Moderuje Julien Dan.

 

Tešíme sa na Vás.

 

S pozdravom,

 

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/