Modranské vinšobranie k osemdesiatinám dvoch priateľov - Ľubomíra Feldeka a Vincenta Šikulu

04.10.2016 18:00

 V utorok 4.10. 2016 oslávili Modrania s hosťami Modranského veršobrania 2016 osemdesiatiny dvoch nerozlučných priateľov - (nedožitú osemdesiatku) Vincenta Šikulu a 80. narodeniny Ľubomíra Feldeka.  Na svojho otca si zaspomínala  Veronika Šikulová. V programe vystúpili aj Igor Bázlik, Ľubomír Dobrovoda, Ivan Kováč, študentky z Kultúrnej a pedagogickej akadémie Modra v inscenácii básne Ľ. Feldeka Zábudlivý Jakub, Michal Nikodem. Slovom podujatie sprevádzala poetka Ľubomíra Miháliková. Prítomní si oberačku básní sprítomnili nielen umeleckým slovom Ivana Kováča, interpréta Michala Nikodema, Veniky Šikulovej a Ľubomíra Dobrovodu, ale aj pôsobivou hudbou v podaní klavírnych skladieb interpretovaných Igorom Bázlikom a pozornosťou v podobe veršov písaných na lisované jesenné listy zo stromov a viniča.