Modranské veršobranie 2017 venované deťom, 19.10.2017 o 16:00

19.10.2017 16:00

Tradičné literárne podujatie v Modre - Modranské veršobranie,  tento raz pre detského diváka ,dňa 19.10.2017 o 16:00 hod.

predstaví Ľubomíru Mihálikovú, Gabrielu Spustovú Izakovičovú, Divadlo Piki a výtvarníkov Martina Kellenbergera a Petra Cpina.