Modranské veršobranie 2017 19.10.2017

19.10.2017 16:00

Modranské veršobranie má už úctyhodnú tradíciu a vynikajúcu úroveň, o ktorej svedčí aj vždy plné obecenstvo divákov v Kultúrnom centre v Modre. Tento rok bolo venované literatúre pre deti a tiež oberaniu veršíkov z úst nejmenších čitateľov. Po slávnostných fanfárach v podaní žiakov ZUŠ z Modry, uviedla veršobaranie poetka, pedagogička a knihovníčka Ľubomíra Miháliková, ktorá sprevádzala slovom celé podujatie. Nasledoval rozhovor s autorkou Gabrielou Spustovou Izakovičovou o jej knihách venovených detskému čitateľovi. Potom zaznela bohatá úroda veršov z úst detí modranských materských škôl -  Sládkovičovej, Kalinčiakovej, SNP, a tiež z hosťujúcej materskej škôlky zo Smoleníc. Na violončele hrala Magdalénka Letzová. Záver podujatia rozosmiala vynikajúca klauniáda.