Medziriadky. Autorské čítanie Evy Luky a Kataríny Hlinkovej 23.3.2022 o 17:00 v Knižnici Juraja Fándlyho.

23.03.2022 17:00

medziriadky.pdf (397622) - pozvánka na stiahnutie

Vážení priatelia,

srdečne vás pozývame v stredu, 23. marca 2022 o 17.00 hod. do čitárne. Medzi nami privítame dve hostky - poetku Evu Luku a mladú debutujúcu poetku Katarínu Hlinkovú. Moderuje Daniel Domorák.

 

Podujatie je súčasťou literárneho projektu Medziriadky, ktorý podporuje tvorbu mladej literatúry.

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/

 

 

logo_kniznica_emailKnižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1

918 20  Trnava

Tel.: 033 5511782

                              https://www.kniznicatrnava.sk