Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS – SKALKA 2022 od 6.6. do 11.6.2022

06.06.2022 16:00

 

Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS – SKALKA 2022

Najstaršie pútnické miesto na Slovensku – starobylá Skalka pri Trenčíne privíta tento rok opäť umelcov – účastníkov 15. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS SKALKA 2022.
S radosťou môžeme konštatovať, že po vyjadrení hlavných organizátorov: Mesta Trenčín a Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a súhlase nitrianskeho biskupa J. E. Mons. Viliama Judáka (Pútnické miesto Skalka patrí pod správu Nitrianskeho biskupstva), sme pristúpili k príprave 15. ročníka podujatia. V termíne od 6. – 11. 6. 2022 budú v areáli Malej a Veľkej Skalky, najmä však v interiéri a exteriéri novopostaveného pútnického domu na Malej Skalke tvoriť svoje diela výtvarní a literárni umelci zo Slovenska i zo zahraničia.

Účastníci:
V Ý T V A R N Á  S E K C I A :
Martin Augustín – Bratislava
Teodor Buzu – České Budějovice (ČR)
Eva Harmadyová – Nové Mesto nad Váhom
Samuel Juriš – Trenčín
Malgorzata Mizia – Krakow (PL)
Eugeniusz Molski – Nowy Wiśnicz (PL)
Vladimír Morávek – Bratislava
František Turcsányi – Stará Ľubovňa
Vlad Vakov – Považská Bystrica
Jozef Vydrnák – Dubnica nad Váhom, koordinátor výtvarnej sekcie

L I T E R Á R N A  S E K C I A :
Zuzana Cascino – Trenčín
Rudolf Dobiáš – Trenčianska Teplá-Dobrá, koordinátor literárnej sekcie
Teofil Klas – Bratislava
Miro Mališ – Bratislava
Erik Ondrejička  – Bratislava

Kurátorom sympózia a výstav po sympóziu je historik a znalec umenia PhDr. Marián Kvasnička.

O r g a n i z á t o r i : Mesto Trenčín • Trenčiansky samosprávny kraj • Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne • Farský úrad Skalka nad Váhom • T-via, o. z.Program podujatia:
6. jún 2022 – 16.00 hod.
OTVORENIE SYMPÓZIA spojené so sv. omšou
• Miesto: Diecézna svätyňa sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Malej Skalke

6. – 11. jún 2022
TVORBA ÚČASTNÍKOV SYMPÓZIA v priestoroch areálu pútnického domu na Malej Skalke a v priestoroch areálu kláštora na Veľkej Skalke

11. jún 2022 – 17.00 hod.
UKONČENIE SYMPÓZIA – prezentácia diel vytvorených na sympóziu a autorské čítanie
účastníkov literárnej sekcie sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2022 s kultúrnym programom.
Hudobní hostia: Samuel Teicher a Rendy Burianová
• Miesto: Areál pútnickeho domu na Malej Skalke

16. júl 2022 – 15.00 hod.
SLÁVNOSTNÁ VERNISÁŽ –prezentácia výtvarných a literárnych diel vytvorených na sympóziu za účasti autorov
Hudobný hosť: Miriam Kaiser Trio
• Miesto: Areál kláštora na Veľkej Skalke

19. júl – 5. august 2022
VÝSTAVA VÝBERU DIEL z 15. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia
ORA ET ARS – SKALKA 2022
• Miesto: Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja
K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

8. – 31. august 2022
VÝSTAVA VÝBERU DIEL z 15. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2022
• Miesto: Mestská veža Trenčín

Vstup na podujatia je voľný

Srdečne pozývame

 
--
Jozef Vydrnák
výtvarník - artist
Centrum 1 35/82
(SK) 018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika
+421 905 960 276