Makarovo blúsnenie 28.11.2017 o 17:00 v Knižnici Juraja Fándlyho

28.11.2017 17:00
Literárny klub Fórum humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave srdečne pozýva na spomienkové stretnutie na Mariána Makara Mrvu.
Marián Makar Mrva bol všestranný umelec – spisovateľ, ilustrátor, hudobník a dobrý pedagóg. Bol neodmysliteľným členom Fóra humoristov. 28. novembra 2017 by sa bol dožil 71 rokov. V tento deň sa uskutoční prezentácia knihy jeho dcéry Michaely Mondekovej Mrvovej pod názvom Makarovo bluesnenie. Okrem jej spomienok v nej nájdeme spomienky ďalších 20 prispievateľov. Niektorí z nich budú v tento podvečer aj účinkovať: Martin Jurčo, Benjamín Škreko, Beata Kuracinová, Pavol Tomašovič. Miroslav Danaj, Eva Jarábková.
Hudobná produkcia: Peter Bonzo Radványi a The Breakers, Michaela Bobeková Kaločai a Katka Suchoňová
Stretnutie bude moderovať Makarov priateľ a hudobný partner Karol Bodorik.
 
Termín: 28. 11. 2017 o 17.00 hod.
Miesto: čitáreň Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave
Vstup voľný!
 
S pozdravom
Benjamína Jakubáčová
zástupkyňa riaditeľky 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Rázusova ul. 1
918 20 Trnava