Ľubomír Podušel: Jozef Ilavský, Obraz krajiny a človeka. 1.6.2023 o 17:00 v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

01.06.2023 17:00