Literárny večer venovaný básnikovi Jánovi Ondrušovi. Knižnica Juraja Fándlyho 9.3. 2022 o 17:00

09.03.2022 08:46

ondruš.pdf (559321) - pozvánka na stiahnutie

Dobrý deň,

srdečne vás pozývame v stredu, 9. marca 2022 o 17.00 hod. do čitárne na literárny večer venovaný básnikovi Jánovi Ondrušovi.

Recitovať bude Bohumil Chmelík a predstaví sa nám gitarové duo zo ZUŠ M. Schneidera Trnavského.

 

Tešíme sa na stretnutie.

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/

 

 

logo_kniznica_emailKnižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1

918 20  Trnava

Tel.: 033 5511782

                              https://www.kniznicatrnava.sk