Literárny pondelok Rotunda Spiegelsaal - marec

27.03.2017 17:00

 

V pondelok 27.3.2017 sa stretli členovia a priatelia trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov v tomto zložení:  Pavol Tomašovič, Ľubomíra Miháliková, Beáta Vargová – Kuracinová, Štefan Kuzma, Bohumil Chmelík,  Margareta Partelová a Zlata Matláková.

                Ľ. Miháliková informovala o modranskej besede Erika Ondrejičku i svojej prezentácii najnovšej básnickej zbierky  Kvitnúca oskoruša. Tiež prečítala básne zo svojej najnovšej tvorby.

Všetkých zaujalo motto básne:

Probuď se loutno a harfo, když v svítaní povstávám.  Žalm 108,3.

Štefan Kuzma v autorskom čítaní predstavil svoje doteraz nepublikované básne pripravené do Romboidu.

Témy tri hodiny trvajúcich rozhovorov: slovníky, spisovný jazyk a nárečie, jazykovedci, sila slova, elektronické knihy, overovanie faktov, ktoré sú východiskom v próze, porovnanie odbornej literatúry a poetickej tvorby, úcta k príbehu, otázky viery, ilúzia rovnosti, permanentná nespokojnosť v našej spoločnosti, problém nadbytku.

                Bohumil Chmelík pridal niektoré informácie o prezentácii svojej zbierky s názvom démon kýs´ a Pavol Tomašovič predstavil knižnú novinku: zborník Trnavskej poetiky. Tiež predložil plán druhého ročníka tohto literárno – hudobného podujatia, ktoré sa stáva tradíciu.

                Ľ.Miháliková pozvala prítomných na Festival duchovnej poézie v Modre venovaný tvorbe J. Smreka.

                Tajomník TO SSS Pavol Tomašovič informoval o podujatiach, ktoré by mohli byť zaujímavé a podnetné aj pre mladých autorov.