Literárne vánky v máji

31.05.2017 15:22
V pondelok 29. mája strávili trnavskí spisovatelia podvečer Literárneho pondelka v komornej zostave v kaviarni Spiegelsaal v Trnave. Témou stretnutia boli rozhovory o literárnych akciách, v ktorých sa spisovatelia ocitli. V knižnici  dňa 24. mája sa konala akcia na počesť MMMrvu - Máj v piatom mesiaci, kde odozneli literárne príspevky Evy Jarábkovej, Lacka Hanikera, Beňa Škreka, Paľka Tomašoviča, Bohumila Chmelíka a Beata Kuracinová. Bonbónikom bola Sima Martausová. 
 
25. mája sa Pavol Tomašovič, Vilma Holická a Beata Kuracinová  zúčastnili celoslovenskej prehliadky Zborov pre občianske záležitosti v Banskej Bystrici s uvedením do života knihy V. Holickej Kronika príbehov a básní z palety. 
 

26. mája a Eva Drobná a Beata Kuracinová zúčastnili  na vyhodnotení 15. ročníka celoslovenskej súťaže O cenu Dominika Tatarku v Plevníku-Drienovom. Beata Kuracinová  si tam prevzala diplom za 2. miesto v II. kategórii. Porotu tvorili Rudolf Dobiáš a Viera Procházková, spisovatelia, riaditeľka ZŠ D. Tatarku a riaditeľka Považského osvetového strediska.

-bk-