Dobré činy zachraňujú svet. Milan Richter a Marit Bjornson Barkbu. Literárna spomienka na Bjornstjerna Bjornsona. 6. 2. 2019 o 17.00 hod. v Kultúrnom centre Malý Berlín v Trnave

06.02.2019 17:00

Richter_Dobre_ciny.jpg (412926) - pozvánka na stiahnutie

 

Vážení priatelia,

 

pozývame Vás na podujatie Dobré činy zachraňujú svet, ktoré sa bude konať dňa 6. 2. 2019 o 17.00 hod. v Kultúrnom centre Malý Berlín v Trnave.

Bude to literárna spomienka na nórskeho spisovateľa Bjornstjerna Bjornsona, na ktorej bude prítomná aj jeho pravnučka, pani Marit Bjornson Barkbu.

Podujatie sa koná v rámci cyklu Trnavská poetika – moderujú Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma.

 

Tešíme sa na Vás,

 

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

ved. útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/