Literárna čajovňa v Spiegesale 29.1.2018

29.01.2018 17:00

Trnavská odbočka Spolku slovenských spisovateľov – január 2018

 

                V pondelok 29. 1. 2018 sa v Rotunde Spiegelsaal stretli členovia a sympatizanti Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov: Pavol Tomašovič, Ľubomíra Miháliková, Eva Jarábková – Chabadová, Beáta Vargová-Kuracinová, Štefan Kuzma, Margaréta Partelová, Benjamín Škreko a Zlata Matláková. Tajomník P. Tomašovič, po predchádzajúcom dohovore so Š Kuzmom, informoval o pripravovaných literárnych podujatiach:

-          prezentácia knižky M. Danaja Muž z mora (13.3. v Trnave)

-          slávnostný program venovaný 90. výročiu narodenia Viliama Turčányho (15.4. v Suchej nad Parnou)

-          beseda s jubilujúcim trnavským rodákom Teofilom Klasom (26.4.)

Ľubomíra Miháliková pozvala prítomných do Modry na dve podujatia: beseda s Antonom

Balážom a Festival duchovnej poézie s Danielom Hevierom.

Beáta Vargová-Kuracinová pripomenula literárne stretnutie so Zuzanou Kuglerovou ( 8.3. – Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave).

                Témy rozhovorov na prvom tohoročnom stretnutí: ďalšie smerovanie Fóra humoristov, otázka pôvodnosti literárneho diela, reflektovanie generačných a medzigeneračných vzťahov v súčasnej próze, pripravovaná zbierka R. Šípkovej, osobnosť Daniela Heviera, Antona Baláža a iné.

                Pavol Tomašovič každému z prítomných odovzdal zbierku Teofila  Klasa Trnavský nádych, (Klub priateľov Trnavy, 2017) a zborník Trnavskej poetiky ( RUAH, 2017 a Klub priateľov Trnavy).

 

                                                                                                                              Zlata Matláková

 

 (Foto Benjamín Škreko)