Letná trnavská poetika s Milanom Richterom, Štefanom Kuzmom, Pavlom Tomašovičom

24.06.2020 17:00

Milí naši priatelia,

 

Tešíme sa, že vás opätovne môžeme pozvať k nám do knižnice na podujatia.

 

Srdečne ste všetci vítaní dňa 25. 6. 2020 o 17.00 hod. v knižničnej záhrade, kde sa uvidíme na Letnej Trnavskej poetike.

 

Tešíme sa na vás.

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava