Lenka Adamčíková Kostolanská o knihe Misia Peru v Knižnici Juraja Fándlyho 6.12.2016

06.12.2016 17:00

Veľmi zaujímavé rozprávanie o knihe Misia Peru sa uskutočnilo v Knižnici Juraja Fándlyho. Autorka Lenka Adamčíková Kostolanská s manželom v plnej peruánskej paráde.

www.facebook.com/221888937824206/photos/pcb.1353658391313916/1353657201314035/?type=3&theater