Kongres slovenských spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach 22. - 23. 9. 2016

22.09.2016 12:00

Spolok slovenských spisovateľov

v spolupráci so SC PEN, Klubom nezávislých spisovateľov, Klubom literatúry faktu, Literárnym fondom, Slovenskou spoločnosťou prekladateľov umeleckej literatúry,

Maticou slovenskou, Svetovým združením Slovákov žijúcich v zahraničí, Združením vydavateľov a kníhkupcov SR, v súčinnosti s Mestom Trenčianske Teplice,

 s prispením z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia a Trenčianskeho samosprávneho kraja, pod značkou SK PRES a pod záštitou premiéra SR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA

Spolok slovenských spisovateľov so spoluorganizátormi pozýva Vás na Kongres slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou, ktorý sa pri 80. výročí pamätného Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov (Trenčianske Teplice, 1936) uskutoční v dňoch 22. – 23. septembra 2016 (štvrtok – piatok)                       v KURSALONE TRENČIANSKE TEPLICE.