Komentované čítanie členov Fóra humoristov v Knižnici JUraja Fándlyho 21.6.218 o 17:00

21.06.2018 17:00

Forum_Ha.pdf (147357) pozvánka na stiahnutie

Vážení priatelia,

srdečne vás pozývame na prvé verejné komentované čítanie členov Fóra humoristov, ktoré sa bude konať dňa 21. 6. 2018 o 17.00 hod. v čitárni knižnice.

Príďte k nám stráviť príjemný letný podvečer.

 

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

ved. útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782, 0911 098664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/