Keď Perugio a slávny Dante prehovorí

07.10.2023 11:25

V Roku kresťanskej kultúry

Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS

Teologický inštitút TF KU v Spišskom Podhradí

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 

 

500. výročie smrti Pietra Perugina (+ 1523)

Dňa 7. -10. októbra sa uskutočnil VIII. ročník Dní kresťanskej kultúry, v Roku kresťanskej kultúry na Slovensku, pod vedením doc. HEDr. Ľuboslava Hromjáka na Spišskej Kapitule na tému: Keď Perugino a slávny Dante prehovorí

 

Prvý termín 7. - 8. október 2023 - pre vysokoškolských študentov, študentov teológie, umeleckých škôl, učiteľov výtvarnej výchovy, náboženstva a dejepisu, pre katechétov, bohoslovcov, kňazov a kresťanskú inteligenciu a pre všetkých, ktorí majú záujem hlbšie vniknúť do duchovného života prostredníctvom kresťanskej kultúry a histórie. Tento VIII. ročník Víkendových Dní kresťanskej kultúry je venovaný slávnemu Dante Alighierimu, majstrovi Raffaela Sanzia renesančnému Pietrovi Peruginovi (500. výročie smrti) a tvorcovi spirituality slovenskej duše spišskému kapitulnému vikárovi Jozefovi Ligošovi (50. výročie smrti). 

 

Program:

7. októbra 2023 (sobota):

 

14.45 – Začiatok podujatia v seminárskej kaplnke s hudobným vstupom

Hany von Schlosser

15.00 – Korunka Božieho milosrdenstva

15.20 – 15.30 –Úvodné pozdravy

15.30 – 16.15 – Pietro Perugino pohľadom dobového historika, životopisca a umelca Giorgia Vasariho a niektorých talianskych literárnych prameňov (Mgr. Andrea Eliášová PhD.)  

16.15 – 16.30 – prestávka 

16.30 – 17.15 – Život a dielo Pietra Perugina (doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.)  

17.15 – 17.30 – prestávka 

17.30 – 18.15 – Odovzdávanie kľúčov sv. Petrovi od Perugina v Sixtínskej kaplnke (doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.)

18.30 – večera

19.00 –19.40 – Dante Alighieri v diele Botticelliho v edukácii študentov (PhDr. Marta Vojtková, pedagogička, poetka, spisovateľka)

19.40 – 20.20 – Dante Alighieri v diele slovenského maliara Vincenta Hložníka (doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.)

20.30 – 21.15 – modlitba sv. ruženca v latinčine, príhovor diakona na nedeľu a kompletórium (seminárska kaplnka)

 

 

8. október (nedeľa): 

 

7.00 – ranné chvály (seminárska kaplnka)

7.20 – raňajky

8.00 – 8.45 –  

9.00 – 10.00 – sv. omša v katedrále (celebrant spišský diecézny administrátor Mons. ThDr. Ján Kuboš, PhD.)

10.15 – 11.00 Dante ako literárny prorok pre všetky časy? (Miroslava Vallová, prekladateľka, literárna kritička a prezidentka Spoločnosti Dante Alighieriho)

11.00 – 11.45 – Božská komédia v rozhlasovom umení: práca na jej sprístupňovaní širšej verejnosti cez audio formu (PhDr. Tatiana Kusá, Odbor literárno-dramatickej výroby, RTVS)

11.45 – 12.00 – diskusia

12.00 – obed

13.00 – 13.45 – Literárna kaviareň s Dante Alighierim (doc. Š.Bučko).

13.30 – 14.15 – Dante očami apoštolského listu pápeža Františka Candor lucis aeternae (ThLic. Mgr. Marek Iskra)

14.15 – 15.00 – diskusia k predchádzajúcim príspevkom

15.00 – 15.15 – prestávka

15.15 – 16.00 – Danteho osobnosť a tvorba v slovenských prekladoch: V. Turčány, K. Strmeň a ďalší autori (Mgr. Peter Tollarovič PhD., Univerzita Komenského v Bratislave)

16.00 – 16.45 – Viliam Turčány: Srdce pre Danteho- (Čím si taliansky autor získal celoživotný záujem nášho popredného básnika, lit. vedca a prekladateľa a prečo mu pre jeho tvorbu horelo srdce? Prečo  až 27 rokov prekladal Božskú komédiu? Prečo v poznaní Danteho zostáva stále jedinečný? (Mgr. Gabriela Spustová Izakovičová PhD., spisovateľka, poetka, vydavateľka, autorka knihy „Rytier a pevec Viliam Turčány)

16.45 – 16.50 – diskusia

17.00 – spievané vešpery v katedrále s bohoslovcami

17.30 – 18.30 – prehliadka katedrály sv. Martina

18.30 – večera

19.30 – 20.00 – Chvíle s Dantem (prednes:doc. Štefan Bučko)

20.00 – 20.15 – Ruženec k sv. Filoméne

20.30 – spievané kompletórium 

 


9. október (pondelok dopoludnia) - pre žiakov 9. ročníka ZŠ, 1 - 4. ročníka cirkevných gymnázií, stredných škôl, základných umeleckých škôl, učiteľov výtvarnej výchovy, náboženstva a dejepisu.

 

Program:

 

8.00 – 8.10 – Úvodné pozdravy 

8.10 – 9.00 – Pietro Perugino pohľadom dobového historika, životopisca a umelca Giorgia Vasariho a niektorých talianskych literárnych prameňov (Mgr. Andrea Eliášová PhD.)

9.00 – 9.15 – prestávka 

9.15 – 10.00 – Odovzdávanie kľúčov sv. Petrovi od Perugina v Sixtínskej kaplnke (doc. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.)

10.00 – 10.15 – prestávka 

10.15 – 11.00 – Dante Alighieri v diele Botticelliho v edukácii študentov (PhDr. Marta Vojtková, pedagogička, poetka, spisovateľka)

11.00 – 11.15 – prestávka  

11.15 – 12.00 – Dante očami apoštolského listu pápeža Františka Candor lucis aeternae (ThLic. Mgr. Marek Iskra)

12.00 – 12.40 – diskusia a ukončenie Dní kresťanskej kultúry

12.45 – 13.30 – obed 

13.30 – 14.30 – prehliadka katedrály sv. Martina

15.00 – korunka Božieho milosrdenstva

15.30 – sv. omša