Jozef Leikert - Dotyky duše. Poetické pásmo v rámci 101. svetového kongresu esperanta 26.7.2016 o 16.30 a 20.00 hod.

26.07.2016 20:00