Ján Čápka a Gabriela Spustová s deťmi na "Celé Slovensko číta deťom

07.06.2017 08:32

V Knižnici Juraja Fándlyho aj v tomto roku prebiehala zaujímavé podujatie na podporu čitateľských zručnosti detí a čítania s porozumením, ktorá je dobrým stimulom na vzbudenie záujmu detí o čítanie a knihy. V treťom týždni sa ho zúčastnili aj autori kníh pre deti.  V pondelok 5.6. v knižničnej záhrade čítal a hádankoval s deťmi Ján Čápka a v utorok 6.6. Gabriela Spustová Izakovičová čítala z  pripravovanej knihy  o narodení malého človiečika s názvom Dobruľka. Do čítania sa zapojili aj pani učiteľky aj teta knihovníčka Lucia.