Igor Cvacho v Záhradnej čitárni Knižnice JF 14.6.2023 o 17:00

14.06.2023 17:00

sexaginta_cvacho (1).pdf (1763055) pozvánka na stiahnutie

V stredu 14. júna si moderátor Pavol Tomašovič v rámci cyklu Poézia slova a života Pavol Tomašovič pozval ako hosťa grafika, ilustrátora, hudobníka a textára Igora Cvacha. V roku 2022 tento autor vydal vo vydavateľstve Pars Artem svoju knihu Sexaginta, ktorá predstavuje zbierku jeho pesničkových textov a epigramov doplnených jeho vlastnými ilustráciami. Z týchto hudobných a básnických skíc sa čitateľ dozvie, aké sú autorove pocity, nálady, skúsenosti či prežité lásky. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

14. jún o 17.00 - záhradná čitáreň

 

Srdečne všetkých pozývame!

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/

 

 

logo_kniznica_emailKnižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1

918 20  Trnava

Tel.: 033 5511782

                              https://www.kniznicatrnava.sk