Humor nemá prázdniny. Stretnutie členov Fóra Há 26. 6. 2019 o 17:00 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave

26.06.2019 17:00

humor nemá prázdniny.pdf (163862) - pozvánka na stiahnutie

 

Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať na ďalšie stretnutie členov Fóra Há, ktoré sa bude konať dňa 26. 6. 2019 o 17.00 hod. v záhrade Knižnice JF v Trnave. V prípade nepriazne počasia sa podujatie presunie do čitárne.

Účinkujú: Vladimír Hulík, Emil Piešťanský a členovia FH: Janka Blašková, Beata Kuracinová Vargová, Benjamín Škreko, Peter Roháč.

Číta a komentuje: Eva Jarábková.

Hudobný hosť: Jana Andevská

 

Tešíme sa na stretnutie,

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Poverená riadením

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/