Festival rozhlasovej hry. Stretnutie s Pavlom Rankovom. Knižnica Juraja Fándlyho 11. 6. 17:00

11.06.2019 17:00

 Vážení priatelia,

V dňoch 10. 6. – 12. 6. 2019 sa v Trnave koná Festival rozhlasových hier. Hlavnými organizátormi festivalu sú RTVS a Trnavský samosprávny kraj. Hlavným partnerom je Rádio Devín.

V týchto dňoch v čase od 9.00 hod. - 16.30 hod. v čitárni Knižnice JF v Trnave bude prebiehať verejné počúvanie nominovaných rozhlasových hier.

 

Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na stretnutie so spisovateľom s Pavlom Rankovom, ktoré sa bude konať v utorok, 11. 6. 2019 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice JF v Trnave. Moderuje Jarmila Vitovičová.  Podujatie sa koná v rámci Festivalu rozhlasovej hry.

 

Srdečne pozývame!

 

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Poverená riadením

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/