Eva Jarábková – Chabadová: Možno je to tak. V čitárni Knižnice JF v Trnave, 29. 11. 2018 o 17.00 hod.

29.11.2018 17:00

určite je to tak (1).pdf (164408) - pozvánka na stiahnutie

 Vážení priatelia,

 

pozývame Vás na prezentáciu knižnej novinky Evy Jarábkovej – Chabadovej pod názvom Možno je to tak, ktorá sa uskutoční dňa 29. 11. 2018 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice JF v Trnave, Rázusova 1. Podujatie príjemne doplní hudobné vystúpenie Jany Andevskej.

 

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

ved. útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/