Erby brehov. Prezentácia knihy Gabriely Spustovej Izakovičovej v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave 20. 2.2020 o 17:00

20.02.2020 17:00

spustová.pdf (766132) -pozvánka na stiahnutie

Dobrý deň,

 

srdečne si Vás dovoľujeme pozvať dňa 20. 2. 2020 o 17.00 hod. do čitárne Knižnice JF v Trnave.

Bude sa konať prezentácia básnickej zbierky ERBY BREHOV spisovateľky, poetky, redaktorky a pedagogičky Gabriely Spustovej Izakovičovej.

Moderuje Alena Beňová.

 

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/