Edita Striežencová: Pod úsmevom slnečných hodín. Prezentácia básnickej zbierky v Knižnici Juraja Fándlyho 23.11.2017 o 17:00

23.11.2017 17:00
Srdečne pozývame na prezentáciu básnickej zbierky Pod úsmevom slnečných hodín, ktorá sa uskutoční dňa 23. novembra 2017 o 17.00 hod. v čitárni knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.
Autorka Edita Striežencová je úspešná v mnohých literárnych súťažiach. Zbierka je jej  prvou vydanou knihou. Knihu zdobia ilustrácie jej vnučky Natálie Farskej.
Ukážky z knihy bude recitovať Margaréta Partelová a o hudobné osvieženie sa postará Beata Vargová Kuracinová.
 
S pozdravom
Benjamína Jakubáčová
zástupkyňa riaditeľky 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Rázusova ul. 1
918 20 Trnava

www.kniznicatrnava.sk
bjakubacova@kniznicatrnava.sk
0949871615