Drobnôstky Janky Stanovej v KJF v Trnave 27.10.2023

27.10.2023 17:00

Drobnôstky_Stanová.pdf (2029277)

Vážení priatelia,

 

pozývame vás na prezentáciu básnickej zbierky Drobnôstky začínajúcej autorky Janky Stanovej spojenej s autogramiádou a výstavou ilustrácií. Moderuje Pavol Tomašovič.

 

27. október o 17.00 - záhradná čitáreň

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/

 

 

logo_kniznica_emailKnižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1

918 20  Trnava

Tel.: 033 5511782

                              https://www.kniznicatrnava.sk