Dni poézie v Broumove sa zúčastnila Beatka Vargová Kuracinová 21. 10. 2016

21.10.2016 17:00

17. ročník Dní poézie v Broumove

 

V dňoch 21. – 23. okt. 2016 sa v Broumove konal 17. ročník Dní poézie, kde bola pozvaná aj Beata Vargová Kuracinová. Zišlo sa tam vyše tridsať autorov rôzneho veku, vzdelania, profesií a literárnych skúseností z Poľska, Česka, Slovenska a Ukrajiny. Cieľom bolo vytvoriť priestor na vzájomné poznávanie a prezentáciu tvorby zúčastnených autorov, obohatiť ich tvorbu o nové inšpirácie.

Podvečer plný poézie, tak sa volalo vystúpenie pozvaných účastníkov v Opátskej sále Broumovského kláštora pre verejnosť. Nasledoval presun do Křinic, kde autori absolvovali niekoľko tvorivých dielní, odzneli prednášky Antoniho Matuszkiewicza, Ladislava Špánika a Viery Kopeckej, hlavnej organizátorky stretnutia. Viera Kopecká predstavila aj ukrajinského hosťa, spisovateľa Sergeja Šelkového, ktorého básne preložila do češtiny.

Podvečer plný poézie a hudby sa konal aj pre verejnosť v Křiniciach. Svoje poetické texty pretransponované do hudobnej podoby tam prezentovala aj Beata Vargová Kuracinová. Najväčšiu odozvu mala tvorivá dielňa, kde autori tvorili limeriky na účastníka Dní poézie, ktorého meno si vytiahli z klobúka, ale aj spracovanie dojmov z jesennej vychádzky prírodou Broumovska. Autori si odniesli domov zborník Oblaka nad krajinou, kde boli uverejnené ich verše. Bolo to krásne a zmysluplné stretnutie.

Mnohí účastníci tejto akcie sa stretávajú aj v Hodoníne a Senici na poetickom festivale Po stranách Moravy. Beata Vargová Kuracinová bola pozvaná  predniesť svoje zhudobnené texty do Literárnej kaviarne v Českom Těšíne v novembri tohto roku.