Deň humoru s Milanom Lechanom a Michalom Horeckým v Knižnici Juraja Fándlyho 26.4. o 16:30 hod.

26.04.2017 16:30
Knižnica Juraja Fándlyho pozýva na stretnutie so spisovateľmi a humorne naladenými Milanom Lechanom a Michalom Horeckým.
Hudba: Peter Bonzo Radványi.
26. apríla 2017 o 16.30 hod. v čitárni.
Fórum humoristov sa na vás teší!
 
 
Benjamína Jakubáčová
zástupkyňa riaditeľky 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave