Blíži sa 56. Slovesná jar v Martine, najstarší literárny festival na Slovensku (6. – 9. jún 2022)

06.06.2022 10:00

Slovesná jar 2022 - plagát.pdf (4287173) - plagát na stiahnutie
Slovesná jar 2022 b.pdf (3569036) - na stiahnutie
 

Blíži sa 56. Slovesná jar v Martine

                                                                            (6. – 9. jún 2022)

                     

              

                                                                                                                                                                                                                                 

Pri pohľade do minulosti zistíme, že Slovesná jar vznikla pôvodne ako súčasť Martinských kultúrnych slávností, nadväzujúcich na tradíciu matičných augustových zhromaždení v 19. storočí. Čoskoro po svojom vzniku však bola transformovaná do plnohodnotného samostatného podujatia, ktoré si rýchlo získalo obdivuhodne široké divácke zázemie a patrilo medzi najpopulárnejšie kultúrne podujatia na Slovensku, mala a stále má aj silný spoločenský rozmer. Aj v uplynulých dvoch rokoch, počas obmedzení spôsobených covidovou pandémiou, patrila medzi hŕstku podujatí pod Tatrami, ktoré neboli zrušené a kontinuálne, v daných možnostiach, ponúkala ďalej pohľad na mnohorozmerný život literatúry a kultúry vôbec.    

Organizátori Slovesnej jari – najstaršieho literárneho festivalu na Slovensku – aj tentoraz pripravili v dňoch 6. – 9. júna 2022 pre priaznivcov dobrej literatúry, kultúry a umenia zaujímavý multižánrový program. Popri tradičných stretnutiach s tvorcami literárneho slova, básnikmi aj prozaikmi, v ňom nebudú chýbať prezentácie najnovších knižných titulov, slávnostné vyhodnotenia celoslovenskej literárnej súťaže Paulinyho Turiec, vernisáže výstav, pripomenutie si dvestoročnice narodenia viacerých predstaviteľov štúrovskej generácie, 161. výročia Memoranda národa slovenského, programy pre začínajúcich tvorcov i najmladších čitateľov, hudobné vystúpenia, divadelné predstavenie, filmové projekcie...

Aktuálny 56. ročník Slovesnej jari opäť organizuje Spolok slovenských spisovateľov v spolupráci s Maticou slovenskou a mestom Martin, Radou národnej kultúry, Turčianskou knižnicou, Slovenským komorným divadlom, Kultúrnou scénou v Martine a ďalšími partnermi.  Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.   

Organizátori srdečne pozývajú do Martina a jeho blízkeho okolia všetkých priaznivcov predovšetkým pôvodnej knižnej kultúry aj ďalších spriaznených múz. Na tradičný nielen literárny festival plný kvalitnej pôvodnej poézie a prózy, ba doslova chutí, vôní, farieb... Druhý júnový týždeň bude v Turčianskej záhradke a v Martine, Mekke pôvodného slovenského literárneho slova, ako mesto právom nazývajú literárni historici a publicisti, dôkazom, že úspešný priebeh podujatia je spoločným dielom organizátorov, účinkujúcich, divákov a atmosféry.  

 

PONDELOK 6. 6. 

 

10. h Mestský úrad v Martine Námestie S. H. Vajanského 1 ZASADNUTIE RADY NÁRODNEJ KULTÚRY PRI PRÍLEŽITOSTI 161. VÝROČIA MEMORANDA NÁRODA SLOVENSKÉHO 

moderátor: Igor Válek 

 

11.30 h Memorandové námestie POLOŽENIE VENCOV K PAMÄTNÍKU MEMORANDA NÁRODA SLOVENSKÉHO

 

15. h Turčianska knižnica, Divadelná 3 RADO VOJTEK: ČIAROSVET VERNISÁŽ VÝSTAVY MARTINSKÉHO VÝTVARNÍKA pri príležitosti jeho životného jubilea hudobný hosť: CABO, 

kurátor: Peter Cabadaj 

 

UTOROK 7. 6. 

10. h Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3 PAULINYHO TURIEC SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV JUBILEJNÉHO 25. ROČNÍKA LITERÁRNEJ SÚŤAŽE 

Literárne pásmo zostavené z ocenených prác účinkujú: Marián Grupač, Zuzana Bukovenová, Milan Gonda, pedagógovia a študenti Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine 

scenár, réžia, moderovanie: Peter Cabadaj

 

ŠTÚROVCI V SÚRADNICIACH NÁRODNÝCH DEJÍN 

14. h Matica slovenská, P. Mudroňa 1 ODKAZ ŠTÚROVSKEJ GENERÁCIE VÝSTAVNÝ PROJEKT MATICE SLOVENSKEJ PRI PRÍLEŽITOSTI ROKA ODKAZU ŠTÚROVCOV 

garant: Matica slovenská 

 

14.30 h Matica slovenská – areál budovy, P. Mudroňa 1 SLÁVNOSTNÉ ODHALENIE BUSTY ŠTEFANA MARKA DAXNERA PRI PRÍLEŽITOSTI 200. VÝROČIA NARODENIA účinkuje: MADOS Liptovský Mikuláš, 

garant: Matica slovenská 

 

15.30 h Matica slovenská – pešia zóna – Národný cintorín ALEGORICKÝ SPRIEVOD NA NÁRODNÝ CINTORÍN PROGRAM MLADEJ MATICE 

garant: Matica slovenská 

 

16. h Národný cintorín ŠTÚROVCI NA NÁRODNOM CINTORÍNE POLOŽENIE VENCOV NA HROBY ŠTÚROVCOV PRI PRÍLEŽITOSTI 200. VÝROČIA ICH NARODENIA účinkuje: MADOS Liptovský Mikuláš, 

garant: Matica slovenská 

Hlavní organizátori: MATICA SLOVENSKÁ & SPOLOK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV v spolupráci s Mestom Martin, Obcou Blatnica, Turčianskou knižnicou, Gymnáziom Viliama Paulinyho-Tótha, Slovenským komorným divadlom (v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja), Kultúrnou scénou, Radou národnej kultúry v Martine, mestami Turčianske Teplice a Vrútky, obcami Kláštor pod Znievom, Turčianska Štiavnička a Žabokreky 

 

 

STREDA 8. 6. 

10. h Turčianska knižnica – pobočka Sever JARNÁ ŠKOLA FANTÁZIE PROGRAM PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 

účinkujú: Peter Mišák, Igor Válek, 

garant: Spolok slovenských spisovateľov 

 

10. h Základná škola Hurbanova 27 SLOVO AKO ČOKOLÁDA LITERÁRNO-HUDOBNÉ PÁSMO účinkujú: Roman Buhovecký, Július Lomenčík, Marcel Páleš, Michal Várošík 

garant: Slovenský literárny ústav MS 

 

15. h Turčianska knižnica, Divadelná 3 ŽIVOTNÁ CESTA JÁNA KOLLÁRA KOMPONOVANÉ LITERÁRNO-HUDOBNÉ PÁSMO VENOVANÉ 170. VÝROČIU ÚMRTIA JÁNA KOLLÁRA 

účinkujú: Jana Fánčiová, Danuša Lúdiková, Ľubomír Baranček hudobný sprievod: Nadežda Holenková, Ladislav Holenka scenár, réžia: Adriana Brázdová 

 

17. h Turčianska knižnica, Divadelná 3 PODOBY SLOVA STRETNUTIE S LITERÁRNYMI TVORCAMI účinkujú: Lena Riečanská, Katarína Mikolášová, Peter Mišák, Pavol Tomašovič, Jaroslav Klus 

hudobný hosť: Igor Cvacho, scenár, réžia, moderovanie: Igor Válek 

garant: Spolok slovenských spisovateľov 

 

ŠTVRTOK 9. 6. 

10. h Základná škola Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, Vrútky LÁSKA NA PRVÝ POHĽAD... A POVESTI TIEŽ STRETNUTIE S TVORCAMI KNÍH PRE DETI A MLÁDEŽ besedujúci: Lena Riečanská, Peter Mišák, Igor Válek 

garant: Spolok slovenských spisovateľov 

 

10. h Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3 ODKAZ ŠTÚROVCOV PRE SÚČASNOSŤ PREDNÁŠKA PRE ŠTUDENTOV 

prednášajúci: Július Lomenčík, Pavol Parenička 

garant: Slovenský literárny ústav MS 

 

10.30 h Pamätník Karvaša a Blahovca Vrútky VERNÍ V ŽIVOTE – NEROZLUČNÍ V SMRTI VENOVANÉ STOROČNICI NARODENIA BÁSNIKA, MEDIKA A BOJOVNÍKA PROTI FAŠIZMU EVŽENA KARVAŠA, KTORÝ ZAHYNUL V SNP 

účinkujú: Peter Cabadaj, žiaci turčianskych stredných škôl 

garant: Kultúrna scéna Martin 

 

17. h Slovenské komorné divadlo, Národný dom TURIEC – 100 ROKOV NA FILMOVEJ MAPE PROGRAM VENOVANÝ 100. VÝROČIU SLOVENSKEJ PREMIÉRY NÁŠHO PRVÉHO HRANÉHO FILMU JÁNOŠÍK Pod záštitou primátora Martina Jána Danka - vernisáž výstavy Blatnica – 100 rokov na filmovej mape - premietnutie filmu Keď sa povie Blatnica... - premietnutie filmu Jánošík (1921) - spoločenské stretnutie hudobní hostia: Karin Sarkisjan, Terchovská muzika z Turca scenár, réžia, 

moderovanie: Peter Cabadaj 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Na všetky programy Slovesnej jari 2022 je vstup zdarma