Beseda so spisovateľom Ľubošom Juríkom, moderuje Dado Nagy, 20. 9. 2018 o 10.00 hod. v čitárni Knižnice JF v Trnave.

20.09.2018 10:00

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás pozvať na besedu so spisovateľom Ľubošom Juríkom, ktorá sa koná 20. 9. 2018 o 10.00 hod. v čitárni Knižnice JF v Trnave. Besedu moderuje Dado Nagy.

 

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

ved. útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782, 0911 098664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/