Beseda so spisovateľkou Gabrielou Spustovou Izakovičovou. 21.11.2023. Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre

21.11.2023 11:01

www.fss.ukf.sk/sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1914)

Beseda so spisovateľkou Gabrielou Spustovou Izakovičovou

Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre zorganizoval literárnu besedu, ktorá sa uskutočnila dňa 21. novembra 2023 v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít. 

Besedu otvoril riaditeľ ústavu doc. PhDr. Ján Gallik, PhD. Moderátorom podujatia bol
Mgr. Michal Krauter (interný doktorand ÚSJK FSŠ UKF v Nitre), ktorý nám spisovateľku predstavil, keďže dobre pozná jej tvorbu. V roku 2021 mu vyšla publikácia Polyvalentnosť poézie Gabriely Spustovej Izakovičovej.

Gabriela Spustová Izakovičová je slovenská spisovateľka, poetka, redaktorka i vydavateľka. Býva v Suchej nad Parnou, neďaleko od Trnavy. Je hrdá matka šiestich detí a babka ôsmich vnúčat. Je obdivuhodné, že sa v súčasnosti s veľkou oddanosťou stará o svoju matku a sestru. Jej veľkou pomocou a oporou okrem detí a manžela je jej brat. Počas besedy rozprávala veľmi srdečne a vďačne o svojej rodine.

Študovala na Strednej zdravotníckej škole v Trnave. Magisterské štúdium absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte, kde vyštudovala učiteľstvo v kombinácii náboženstvo a etika. Na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyštudovala slovenský jazyk a literatúru. Doktorandský titul obhájila na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na Fakulte prírodných vied.

Založila vydavateľstvo RUAH, občianske združenie LOGOS ART KLUB a online literárnu revue Trnavský literárny almanach. Pár rokov pracovala v jasliach, potom aj ako dokumentačná sestra, neskôr učila deti na základnej škole a bola redaktorka v knižnom vydavateľstve Dobrá kniha. Jej tvorba je určená pre dospelých, mladých, ale aj pre deti. Známe diela, ktoré sú určené pre najmenších, sú napríklad Dedkove včielky, Abecedníček, Veršované bájky, Dobruľka sa batolí, Narodila sa nám Dobruľka a i. Dozvedeli sme sa i to, že aj jej deti boli ilustrátormi kníh, ktoré vydávala. 

Dielo Prsteň mojej (starej) mamy je životopisný román. Zaujímavosťou je, že prsteň naozaj existuje. V priebehu rokov sa stal skutočným rodinným dedičstvom, ktoré sa dedí z matky na dcéru. Dôležité je spomenúť aj trochu mystický fakt, že každý dedič ho raz stratí, ale vždy sa opätovne nájde. Ďalšie jej známe diela sú napríklad Silencium, Talitha kum! (Dievča vstaň!) alebo Poéma o Cyrilovi a Metodovi.

Na záver sme mali možnosť položiť autorke rôzne otázky, napr. aj takú, že kde berie toľko energie a sily na svoju tvorbu, keďže jej životné okolnosti sú niekedy náročné. Beseda nás však prinútila zamyslieť sa nad tým, že hoci život môže byť niekedy veľmi ťažký a smutný, ale netreba sa vzdávať a je dôležité vnímať aj jeho radostné a šťastné chvíle, pričom pozitívnu energiu máme rozdávať ďalej, resp. brať aj samotnú tvorbu ako spôsob terapie. Najdôležitejšie je to, aby sme si vážili vzdelanie a sústredili sa na to, čo sme dosiahli a ako to možno využiť v prospech seba a spoločnosti, v ktorej žijeme.

 

Text: Rebeka Leila Stercel (1. roč. Bc. Stredoeurópske areálové štúdiá)

Foto: doc. PhDr. Ján Gallik, PhD. (ÚSJK FSŠ UKF v Nitre)