Beseda s Johnym Peťkom v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave 7. 2. 2019 o 16. 00 hod.

07.02.2019 16:00

petko.pdf (212086) - pozvánka na stiahnutie

Vážení priatelia knižnice,

 

pozývame Vás na besedu s Johnym Peťkom, bývalým hercom a moderátorom, autorom knihy Démon chlast, ktoré sa bude konať v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave dňa 7. 2. 2019. Začiatok podujatia je už o 16. 00 hod.

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

ved. útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/